zachmurzenie umiarkowane
sobota
Za tydzień sesja Rady Gminy Niegowa
23 listopada 2022 r. | 12:01
2

W środę, 30 listopada o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie odbędzie się sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której radni podniosą podatki na 2023 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie XLIX sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLVIII sesji Rady Gminy Niegowa;
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
6. Interpelacje i wnioski Radnych;
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości;
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego na 2023 rok;
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Niegowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Niegowa z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niegowa;
14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Niegowa do realizacji zadania Województwa Śląskiego pod nazwą „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich” w granicach administracyjnych Gminy Niegowa;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2022-2033;
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych;
18. Sprawy różne;
19. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Gminy Niegowa.

PAWEŁ GĄSIORSKI2 odpowiedzi na “Za tydzień sesja Rady Gminy Niegowa”

 1. RoKo pisze:

  Znów podatki w górę!
  Czytajac ten portal, to pomysł na rządzenie gmina tego Pana jest taki:
  Dać sobie podwyżkę do prawie 20 tys miesięcznie, wziąść na to drogi kredyt i podnieść ludzią podatki (a innym umorzyć).
  A Rada nieświadoma klepie co im podłoży. Titanic !

  3
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *