pochmurnie
-3°
-5°
wtorek
W środę sesja budżetowa
27 grudnia 2021 r. | 11:50
0

W środę 29 grudnia o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej w Niegowie odbędzie się sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której zostanie ustalony budżet na 2022 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy Niegowa;
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
6. Interpelacje i wnioski Radnych;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021;
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2022-2033;
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022;
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok;
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych;
14. Sprawy różne;
15. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Niegowa.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *