zachmurzenie duże
-0°
-1°
sobota
MWM Brzesko
W środę radni kolejny raz zmienią uchwałę śmieciową
24 stycznia 2020 r. | 10:26
0

W środę 29 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie odbędzie się sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której radni kolejny raz zmienią uchwałę dotyczącą opłat za śmieci.

Początek sesji o godz. 13:30.

porządek obrad:
1. Otwarcie XV sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIV sesji Rady Gminy Niegowa;
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
6. Interpelacje i wnioski Radnych;
7. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Niegowa za 2019 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Niegowa na 2020 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Gorzków Nowy i Gorzków Stary;
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niegowa;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/96/2019 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 320/XLIV/2018 Rady Gminy Niegowa z dnia 11 października 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2020-2030;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020;
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych;
18. Sprawy różne;
19. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy Niegowa.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *