słabe opady śniegu
-1°
-2°
wtorek
W piątek sesja. Radni będą rozpatrywać skargi na dyrektorów
28 kwietnia 2021 r. | 12:31
0

W piątek 30 kwietnia o godz. 12:00 odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której rozpatrzą skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niegowie, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach oraz Dyrektora Przedszkola Publicznego w Niegowie.

Skarga dotyczy braku posiadania skrzynek podawczych ePUAP, do czego kierowników jednostek zobowiązuje ustawa.

porządek obrad:
1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVI sesji Rady Gminy Niegowa
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy
6. Interpelacje i wnioski Radnych
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Niegowa z organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Niegowa ustalenia cen i opłat za usługi komunalne w postaci odbioru i dostarczenia dowożonych nieczystości ciekłych do Oczyszczalni Ścieków w Niegowie
9. zmiany Uchwały Nr 165/XXII/2012 Rady Gminy w Niegowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niegowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii przez Radę Gminy Niegowa dotyczącej wyrażenia opinii przez Radę Gminy Niegowa w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niegowie, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach oraz Dyrektora Przedszkola Publicznego w Niegowie
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych
14. Zamknięcie obrad X XVII sesji Rady Gminy Niegowa.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *