zachmurzenie duże
14°
12°
wtorek
yt
Rusza sezon grzewczy. Wyczyść komin!
29 września 2021 r. | 12:12
3

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy poinformował o rozpoczęciu kampanii społecznej "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!", która jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz "Zaproś kominiarza".

Celem kampanii społecznej "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!" jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:
- jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów!,
- jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.3 odpowiedzi na “Rusza sezon grzewczy. Wyczyść komin!”

 1. Mieszkaniec pisze:

  Wymowny materiał. Właśnie mija druga rocznica śmierci pracownika Urzędu Gminy Niegowa w kotłowni Urzędu Gminy Niegowa.

  3
  0
 2. Obserwator pisze:

  Skoro winny był kominiarz , to po co ich wpuszczać na podwórko ,grozi to tragedią.

  3
  0
 3. Longer pisze:

  Samo czyszczenie kominów nic nie da. Każdy wściekle kopcący komin jest oznaką niepoprawnego palenia. Sposób palenia można zmienić na poprawny i z dnia na dzień przestać kopcić. To kosztuje 0zł – jakby tego było mało, da się na tym zaoszczędzić do 30% opału – https://czysteogrzewanie.pl

  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *