zachmurzenie duże
22°
18°
poniedziałek
Punkt Lekarski w Ludwinowie pozostanie otwarty!
14 lutego 2020 r. | 10:16
2

Rada Gminy Niegowa podjęła uchwałę, w której uznaje racje mieszkańców Gorzkowa Nowego i Gorzkowa Starego w sprawie nie zamykania Punktu Lekarskiego w Ludwinowie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 r po zapoznaniu się z treścią petycji wystosowała pismo do Dyrektora SP ZOZ w Niegowie oraz Wójta Gminy Niegowa o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Poniżej znajdziecie uzasadnienie do tej sprawy.

Do treści petycji odniósł się Wójt Gminy Niegowa pismem z dnia 30 grudnia 2019 roku oraz Dyrektor SP ZOZ w Niegowie pismem z dnia 03 stycznia 2020 roku.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 24 stycznia 2020 roku obecni byli Wójt Gminy oraz Dyrektor SP ZOZ, którzy złożyli wyjaśnienia informując, że Punkt Lekarski w Ludwinowie nie został zamknięty, tylko czasowo zaprzestał działalności leczniczej na okres sześciu miesięcy. Jednym z powodów takiej decyzji jest brak możliwości podłączenia internetu o odpowiednich parametrach, który umożliwiałby prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, wystawianie e-recept oraz przesyłanie danych wrażliwych do serwera i do NFZ, co jest obowiązkiem od dnia 01.01.2020 roku. Drugim powodem są braki kadrowe, ponieważ z pracy odeszło dwóch lekarzy, a na ich miejsce nie ma zainteresowanych kandydatów pomimo prób ich pozyskania.

Na dzień dzisiejszy, w przypadku kontynuacji prowadzenia działalności a braku spełnienia przewidzianych przepisami prawa wymagań, na SP ZOZ nałożona zostałaby kara pieniężna, co mogłoby skutkować zachwianiem budżetu całego ośrodka oraz narazić SP ZOZ na powstanie deficyt uniemożliwiającego realizację przez ośrodek jego podstawowych funkcji. Problemy kadrowe małych ośrodków zdrowia są aktualnie problemem powszechnym w skali całego kraju, co skutkuje sukcesywnym zamykaniem poszczególnych ośrodków zdrowia w skali całego kraju.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z dokumentami i wyjaśnieniami Dyrektora SP ZOZ w Niegowie jak również Wójta Gminy Niegowa postanowiła uznać, petycję mieszkańców za zasadną. Komisja przyjęła przedstawione argumenty przemawiające za czasowym zamknięciem placówki i widzi ich racjonalność. Jednakże, z punktu widzenia mieszkańców uruchomienie punktu lekarskiego jest decyzją priorytetową i należy dążyć do uruchomienia placówki. Komisja powyższe stanowisko przedkłada Radzie Gminy Niegowa.

Rada Gminy Niegowa po rozpatrzeniu petycji, jak również w oparciu o stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła uznać petycję za uzasadnioną.

PAWEŁ GĄSIORSKI2 odpowiedzi na “Punkt Lekarski w Ludwinowie pozostanie otwarty!”

 1. Mieszkaniec Niegowy pisze:

  Szanowna Rado lekarze są tylko trzeba im zapłacić i tu tkwi problem.

  5
  0
 2. Pracownik UG pisze:

  Na terenie całej gminy jest sieć światłowodowa ,czyli jest tzw. szukanie problemu.

  5
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *