słabe opady śniegu
-1°
-2°
wtorek
fot. facebook.com/jaroslawlasecki
POŚ dla gminy Niegowa
30 sierpnia 2021 r. | 12:22
0

Do 16 września będzie można się zapoznać z wyłożonym w Urzędzie Gminy Niegowa Programem Ochrony Środowiska dla gminy Niegowa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028.

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy Niegowa, Jana III Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa w godzinach urzędowania. W tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej http://niegowa.pl/

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

• w formie pisemnej,
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres email: urzad@niegowa.pl
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Niegowa.

Z programem można zapoznać się TUTAJ.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *