zachmurzenie umiarkowane
17°
15°
czwartek
Nowe #narkotyki Nowe #zagrożenia
27 marca 2023 r. | 12:47
0

Komenda Powiatowa Policji wraz z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Myszkowie prowadzą działania profilaktyczne polegające na zapobieganiu używania substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków, ale także alkoholu, tytoniu oraz leków przez osoby młode.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz ze względu na obserwowanie niezwykle niepokojącego zjawiska nadmiernego korzystania z substancji psychoaktywnych przez młodzież Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Myszkowie prowadzą działania „Nowe narkotyki Nowe zagrożenia”. Mają one charakter profilaktyki uniwersalnej, która polega na prowadzeniu działań zapobiegawczych, skierowanych do wszystkich osób objętych edukacją, z pominięciem dokonywania oceny stopnia ryzyka podejmowania przez te osoby zachowań niebezpiecznych dla zdrowia.

Cel
Głównym celem Akcji jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków, ale także alkoholu, tytoniu oraz leków przez osoby młode. Do szczegółowych celów należy:
- dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji o kontekście używania środków psychoaktywnych w tym głównie nowych narkotyków w celu zwiększenia ostrożności młodzieży i zmniejszania ich otwartości na kontakty z tymi produktami;
- kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia i poczucia odpowiedzialności za dokonywanie wyborów związanych ze zdrowiem,
- zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne i zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych w tym głównie nowych narkotyków;
- profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu nowych substancji psychoaktywnych w środowisku młodych ludzi.

Adresaci
Akcja realizowana będzie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w trakcie trwania roku szkolnego, w ośrodkach wypoczynku letniego i zimowego, a odbiorcami działań będzie szczególnie młodzież w wieku 15-30 lat, w tym uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodzice i opiekunowie, a także organizatorzy i uczestnicy wypoczynku letniego i zimowego.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *