zachmurzenie duże
14°
12°
wtorek
MWM Brzesko
W piątek sesja w sprawie podwyżki za śmieci!
18 listopada 2020 r. | 12:08
5

W piątek 20 listopada o godz. 11:30 w w Szkole Podstawowej w Niegowie (sala gimnastyczna) odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Niegowa w sprawie nowej opłaty za za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za śmieci segregowane stawka wzrośnie z 15,80 zł na 19 zł, a za śmieci niesegregowane z 32 zł na 75 zł od osoby. Nowe stawki wejdą w życie już 1 stycznia 2021 roku.

porządek obrad:
1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXI sesji Rady Gminy Niegowa
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy
6. Interpelacje i wnioski Radnych
7. Informacja uprawnionych podmiotów o analizie oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku
8. Informacja w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2021 roku oraz przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Myszkowie
9. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Niegowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Starosty Myszkowskiego nieruchomości – działki nr 660 obręb Antolka
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych na rzecz Gminy Niegowa z przeznaczeniem na cel publiczny
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień na 2021 rok w podatku od nieruchomości
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego na 2021 rok
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Niegowa z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/96/2019 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
22. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy
23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Niegowa5 odpowiedzi na “W piątek sesja w sprawie podwyżki za śmieci!”

 1. Mieszkaniec pisze:

  Pojebało was

  15
  1
 2. Mieszkaniec pisze:

  Ile jest zaległości za śmieci. Te baranki nie wiedzą ze podnoszenie opłat za śmieci czy inne daniny nie zmniejsza zadłużenia za nie? Juz niedługo kolejne wybory. Nie myślcie radni i radna, ze przejdzie wam to bokiem. Zapamietamy!!!

  7
  0
 3. Mieszkaniec Tomiszowic pisze:

  A może jest planowana ,w nowym budżecie ,podwyżka wynagrodzenia wójta i podwyżka diet radnych .

  5
  0
 4. Polityk pisze:

  Nawet w Warszawie takich opłat nie mają ,jeszcze wypuście ścieki jak w oczyszczalni Czajka to będzie już naprawdę Niegowa stolica Polski.
  Ludzie kogo jest stać na takie opłaty w tych czasach. Niech się rada gminy zrzeknie diet to śmieci będą tańsze.

  6
  0
 5. Mieszkaniec pisze:

  Same debile myślą tylko o swoje stołki i dupy

  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *