zachmurzenie duże
-5°
-6°
środa
W poniedziałek sesja budżetowa. Radni podniosą też opłaty za śmieci!
25 grudnia 2019 r. | 11:05
0

W poniedziałek 30 grudnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie odbędzie się sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której radni uchwalą budżet na 2020 rok oraz podniosą ceny opłat za odpady komunalne.

Początek sesji o godz. 11:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XII i XIII sesji Rady Gminy Niegowa;
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
6. Interpelacje i wnioski Radnych;
7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie za 2019 rok;
8. Informacja o działalności Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa za 2019 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji;
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Niegowa na rok szkolny 2019/2020;
11. Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niegowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Niegowa;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
14. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz za wyżywienie w Gminnym Żłobku w Niegowie;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2019-2029;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019;
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok;
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2020-2030;
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020;
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych;
22. Sprawy różne;
23. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy Niegowa.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *