słabe opady śniegu
-5°
-5°
niedziela
W czwartek sesja Rady Gminy Niegowa
25 lutego 2019 r. | 09:50
0

W czwartek 28 lutego w w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie odbędzie się V sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której radni będą podejmować uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niegowa.

Początek sesji o godz. 12:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie V sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej IV sesji Rady Gminy Niegowa;
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
6. Interpelacje i wnioski Radnych;
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Niegowa za 2018 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niegowa;
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niegowa;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1825/2 obręb Niegowa;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2019-2029;
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych;
14. Sprawy różne;
15. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy Niegowa.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *