słabe opady śniegu
-1°
-2°
wtorek
fot. RIO w Katowicach
RIO unieważniło uchwałę Rady Gminy Niegowa
10 grudnia 2018 r. | 12:13
1

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach unieważniła uchwałę Rady Gminy Niegowa. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na jednym z ostatnich posiedzeń podjęło uchwałę o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 313/XLIII/2018 Rady Gminy Niegowa z dnia 27 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niegowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Niegowa.

Uchwała ta naruszyła przepisy art. 403 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) w związku z art. 126, 127 oraz 251 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) polegającego na przekazaniu organowi wykonawczemu kompetencji w zakresie określenia terminu składania wniosku o dotację oraz okresu ponoszenia kosztów przez wnioskodawcę oraz poprzez określenie zasad udzielania dotacji w formie dokonywania płatności za wykonane prace bezpośrednio przez gminę czym organ stanowiący przekroczył zakres upoważnienia ustawowego do określania zasad i trybu udzielania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.Jedna odpowiedź do “RIO unieważniło uchwałę Rady Gminy Niegowa”

  1. Add pisze:

    to jeszcze stara rada byla

    5
    1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *