słabe opady śniegu
-5°
-5°
niedziela
Dziś sesja Rady Gminy Niegowa
09 lutego 2018 r. | 08:00
0

Dziś o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie odbędzie się sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której radni m.in. podejmą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Niegowa, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniach pożarniczych organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Niegowa.

porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVI sesji Rady Gminy Niegowa;
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
6. Interpelacje i wnioski Radnych;
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2017 w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegowa;
8. Informacja z wykonania inwestycji w kadencji 2014-2018;
9. Sprawozdanie z działalności pracy stałych Komisji Rady Gminy Niegowa za 2017 rok;
10. Apel Rady Gminy Niegowa w sprawie przywrócenia w Rejonie Energetycznym Myszków Punktu Obsługi Klienta;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Niegowa na 2018 rok;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok ;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie;
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Niegowa, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniach pożarniczych organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Niegowa;
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych na rzecz Gminy Niegowa z przeznaczeniem na cele publiczne;
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działki nr 378 i działek nr 520/1, 520/2 obręb Mzurów;
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niegowa;
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez gminę Niegowa oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia poszczególnych kryteriów ;
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Niegowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych ;
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018;
22. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa i podjęcie uchwały;
23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych;
24. Sprawy różne;
25. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Niegowa.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *