zachmurzenie duże
-3°
-4°
wtorek
Komu Rembak umorzył zaległości podatkowe?
12 kwietnia 2019 r. | 14:15
3

Kolejne bardzo dziwne zachowanie Wójta Mariusza Rembaka. Tym razem Rembak ukrywa listę osób oraz przedsiębiorstw, którym gmina umorzyła zaległości podatkowe w 2018 roku!

Oczywiście, z uwagi na to, iż jest to informacja publiczna, wniosłem w tej sprawie skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Poniżej decyzja Rembaka w tej sprawie.

PAWEŁ GĄSIORSKI3 odpowiedzi na “Komu Rembak umorzył zaległości podatkowe?”

 1. Antek pisze:

  może rodzinie?

  10
  1
 2. Zuzanna pisze:

  pewno komuś, komu się nie należało? , bo jeśli tak nie jest to po co robić z tego tajemnice?

  14
  2
 3. Jacek pisze:

  Do końca maja tego roku informacje w tym zakresie za 2018 rok powinny być ogólnie udostępnione

  Ustawa o finansach publicznych
  Rozdział 4

  Jawność i przejrzystość finansów publicznych
  Art. 37. [Upublicznianie niektórych danych dotyczących samorządowej gospodarki finansowej]
  1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie:
  1) do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60;
  2) o którym mowa w art. 38 – informację obejmującą:
  a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,
  b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
  c) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4,
  d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
  e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
  f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
  g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
  2. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

  3
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *