zachmurzenie duże
26°
25°
piątek
Jutro sesja Rady Gminy Niegowa
29 stycznia 2019 r. | 11:19
1

W środę 30 stycznia o godz. 12:00 w w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie odbędzie się sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której radni głosować będą w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Niegowa na kadencję 2019-2023.

porządek obrad:
1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej III sesji Rady Gminy Niegowa;
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
6. Interpelacje i wnioski Radnych;
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2018 w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegowa;
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Niegowa na 2019 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 188/XXV/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Niegowie;
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Niegowie, przy ul. Sobieskiego 1, z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 5 lat;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Niegowa na kadencję 2019-2023;
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych;
15. Sprawy różne;
16. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Niegowa.Jedna odpowiedź do “Jutro sesja Rady Gminy Niegowa”

  1. Obywatel pisze:

    A co z darami co ostatnio były pod gokiem. Ci co potrzebowali to wiedzieli? Bo widziałem tych biednych co podjezdzali Audicami i Bemkami. Tylko swoi wiedzieli

    2
    1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *