zachmurzenie duże
-5°
-8°
niedziela
fot. Delta s.j.
Jest zgoda na przetwarzanie zużytych przewodów elektrycznych w Niegowie
26 czerwca 2018 r. | 11:46
0

Jest zgoda na recykling przewodów elektrycznych na terenie gminy Niegowa. Wójt poinformowała, że decyzja w tej sprawie została wydana 22 czerwca 2018 roku. Osoby zainteresowane tym tematem, mogą zapoznać się z całą dokumentacją w Urzędzie Gminy Niegowa.

Poniżej znajdziecie informację w tej sprawie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), informuję, że w dniu 22.06.2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Recykling przewodów elektrycznych” na działce o nr ewidencyjnym 1856/1 obręb Niegowa, Gmina Niegowa realizowanego w m. Niegowa,

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Niegowie przy ul. Sobieskiego 1, pokój nr 16 w godzinach pracy urzędu tj.: od 730 do 1500 w poniedziałki i piątki od 730 do 1530 w środy, czwartki i od 730 do 1630 we wtorki.

Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym przez Urząd Gminy Niegowa, informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Niegowa, dnia 25.06.2018 r.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *