zachmurzenie umiarkowane
20°
20°
wtorek
fot. Powiat Myszkowski
Gmina Niegowa przystąpiła do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
06 listopada 2019 r. | 11:50
0

Stowarzyszenie o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego powstało podczas założycielskiego Zgromadzenia Ogólnego Członków, wśród których znajdują się gminy i powiaty Subregionu. Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk i Burmistrz Włodzimierz Żak weszli w skład Zarządu Związku.

Działalność Stowarzyszenia jest w dużej mierze związana z koordynacją, planowaniem i wdrażaniem Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Powiat Myszkowski podczas Zgromadzenia reprezentował Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk. Obecni byli również przedstawiciele gmin – Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Wójt Poraja Katarzyna Kaźmierczak, Wójt Gminy Niegowa Mariusz Rembak.

Przystąpienie Gminy Niegowa do Stowarzyszenia niesie ze sobą szereg korzyści wynikających z uczestnictwa w procesie planowania lokacji środków inwestycyjnych, jak również szeroko rozumianej współpracy między samorządami wchodzącymi w skład Subregionu.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego przedstawiciele gmin i powiatów podpisali akt przystąpienia do Związku.

Przewodniczącym został Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. W skład Zarządu Związku weszli Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wójt Przyrowa Robert Nowak, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura.

W skład Komisji Rewizyjnej został wybrany m.in. Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego będzie zajmował się upowszechnianiem i rozwojem idei samorządności lokalnej. Jego zasadniczym celem jest ochrona wspólnych interesów członków Związku – czyli gmin i powiatów, które będą współdziałać na rzecz efektywnego wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Związek ma dbać o wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych.
Ważnymi zadaniem Związku będzie reprezentowanie i wyrażanie opinii oraz wspólnych interesów gmin i powiatów Subregionu Północnego w stosunku do administracji rządowej i wojewódzkiej. Członkowie będą również zajmować się przygotowaniem modelu współpracy samorządów w związku z perspektywą gospodarczą na lata 2021-2027.
Dzięki powstaniu Związku, samorządy leżące na terenie Subregionu będą miały większe możliwości w rozwijaniu współpracy i wymiany informacji z Sejmikiem i Zarządem Województwa Śląskiego i parlamentarzystami, a także mogą liczyć na wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Zakres zadań Związku obejmuje również działania z zakresu opiniowania aktów prawnych, inicjatyw prawodawczych, rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i społecznego, ochrony środowiska, ładu przestrzennego, wymiany kulturalnej, edukacyjnej i sportowej, wspólnych przedsięwzięć gospodarczych itp.

Jest to więc inicjatywa, za którą stoi troska o rozwój aktywnego samorządu, podejmującego aktywność w szerokim zakresie z pożytkiem dla wszystkich członków. /Powiat Myszkowski/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *