słabe opady deszczu
14°
13°
sobota
Fot. Andrzej Mitura/POLICJA 997
Będzie wsparcie dla policji na nowy radiowóz
24 kwietnia 2023 r. | 12:21
1

W środę, 26 kwietnia o godz. 12:00 w GOK w Niegowie odbędzie się sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której radni przekażą środki finansowe na rzecz policji na zakup pojazdu służbowego oznakowanego z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

porządek obrad:
1. Otwarcie LIV sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LIII sesji Rady Gminy Niegowa;
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
6. Interpelacje i wnioski Radnych;
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Niegowa z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oznakowanego z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie;
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2023-2033;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023;
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych;
13. Sprawy różne;
14. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Gminy Niegowa.

 Jedna odpowiedź do “Będzie wsparcie dla policji na nowy radiowóz”

  1. Ziutek pisze:

    Swoich należy wspierać.

    2
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *