słabe opady śniegu
-5°
-5°
niedziela
Będzie nowy Statut Gminy Niegowa!
09 marca 2018 r. | 12:21
5

Urząd Gminy Niegowa przedstawił informację o przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Niegowa.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zebrań wiejskich, które odbyły się w dniach:

1) 15 lutego 2018 roku (czwartek) godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Sokolnikach;

2) 15 lutego 2018 roku (czwartek) godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Ludwinowie;

3) 19 lutego 2018 roku (poniedziałek) godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niegowie.

Każdy mieszkaniec może uczestniczyć w dowolnie wybranym zebraniu.

Z projektem uchwały wraz ze Statutem Gminy Niegowa można było się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy TUTAJ w Urzędzie Gminy pok. Nr 23 lub u Sołtysa i Radnego swojej miejscowości .

Zgłoszono następujące uwagi i wnioski :
1. Wniosek do Rozdziału I § 12 pkt. 1.
Zaproponowane brzmienie: Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego - (ograniczenie liczby Wiceprzewodniczących).

2. Wniosek do Rozdziału I § 13 pkt. 1.
Zaproponowane brzmienie: rada powołuje następujące komisje stałe - (ograniczenie liczby komisji):
1) Komisję Rewizyjną
2) Komisję ds. Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu
3) Komisję ds. Finansów, Budżetu, Promocji Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zdrowia oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

3. Uwaga dotycząca lepszej komunikacji Radnych z mieszkańcami wsi, aby raz w miesiącu lub kwartale został wyznaczony np. godzinny dyżur w konkretnym miejscu np. w budynku straży, w którym to Radny będzie przyjmował mieszkańców, wysłuchiwał ich uwag oraz prowadził konsultacje z mieszkańcami.

4. Przedmiotowa uchwała nie zmienia statutu, tylko wprowadza zmiany do uchwalonego Statutu z 2009 roku, więc powinna otrzymać brzmienie ”w sprawie projektu zmiany Statutu Gminy Niegowa”

5. W załączniku Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów Gminy w rozdziale Rada Gminy proszę o wprowadzenie zapisu iż Rada może powołać rzeczoznawców i biegłych z różnych dziedzin na wniosek Radnego lub Komisji Stałych.

6. W załączniku Regulamin pracy Rady Gminy Niegowa – Zasady obradowania widnieje zapis udzielenie pisemnej odpowiedzi na interpelację w terminie 21 dni proszę o zmianę zapisu na 14 dni, gdyż 21 dni budzi wątpliwości natury logicznej jak i przewlekłość różnych spraw.

7. W załączniku Regulamin pracy Rady Gminy Niegowa – Uchwały Rady proszę o wskazanie w §23 sposobu i formy finansowania gdy uchwała dotyczy zobowiązań finansowych.

8. W załączniku Regulamin pracy Rady Gminy Niegowa – Uchwały Rady widnieje zapis inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie Radnych składających się co najmniej z pięciu radnych, proszę o zmianę tego zapisu na trzech Radnych. Powołując się na inne gminy co do wielkości gmin, których rada składa się z 15 radnych jest zapisana inicjatywa trzech radnych i nie ogranicza to kompetencji Rady.

9. W dziale V Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych i korzystania z nich proszę o wpisanie zapisu iż dokumenty powinny być udostępniane bezzwłocznie, a w przypadku braku takiej możliwości nie później niż wciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

WÓJT GMINY NIEGOWA5 odpowiedzi na “Będzie nowy Statut Gminy Niegowa!”

 1. Internet pisze:

  Wójt myśli co zrobić żeby dokuczyć radnym . A co z miejscowościami gdzie nie ma budynków użyteczności publicznej.

  0
  0
 2. Sołtys pisze:

  I bardzo dobrze, niech lenie do roboty się wezmą, my robimy zaniechania wszystko, a oni 1200 kasują za nic

  0
  0
 3. Zdziwiony pisze:

  Nowy statut ogranicza dość wyraźnie kompetencje rady gminy, czyli reprezentantów mieszkańców na rzecz wójta czyli władzy wykonawczej. Jeżeli radni to klepną to będzie jakieś kuriozum. Trochę to niezrozumiałe. Ciekawe jaki jest powód tych zmian?
  Dodatkowo informacje na temat konsultacji w sprawie statutu były tylko ma bipie. Dlaczego nie było ich na niegowa.pl czy gminnym Facebooku? Przecież tam właśnie zagłada najwiecej ludzi.
  Formalnie niby wszystko gra, ale wyglada jakby urzędnikom nie zależało na dotarciu do mieszkańców tylko na przepchnięciu poprawek statutu.

  0
  0
 4. Anonim pisze:

  To Mazurowej najbardziej zależy na przyjęciu nowego statutu, bowiem chce ona mieć pełnię władzy, “władzę absolutną”, nie będą jej wieśniaki ograniczać!!!

  0
  0
 5. Obserwator pisze:

  Radni ,poza kochasiami Wójtowej, czują na plecach zbliżające się wybory i nie przegłosują zmiany.

  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *