zachmurzenie duże
26°
25°
piątek
fot. facebook.com/jaroslawlasecki
Radni zdecydują o wsparciu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Mirowie
25 maja 2022 r. | 11:30
0

We wtorek 31 maja o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej w Niegowie odbędzie się sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której zostanie podjęta uchwała dotycząca finansowego wsparcia zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1713 S z drogą gminną 680010 S w m. Mirów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od przebudowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 789 w m. Niegowa. Wykonanie dokumentacji technicznej. – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

porządek obrad:
1. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLII sesji Rady Gminy Niegowa;
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
7. Interpelacje i wnioski Radnych;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/150/2020 Rady Gminy Niegowa z dnia 25 września 2020 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1713 S z drogą gminną 680010 S w m. Mirów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od przebudowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 789 w m. Niegowa. Wykonanie dokumentacji technicznej. – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”;
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022;
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych;
13. Sprawy różne;
14. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Niegowa.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *