zachmurzenie duże
23°
22°
niedziela
Konkurs na Najpiękniejszy Jurajski Latawiec 2018 roku
25 października 2018 r. | 12:09
0

Pracownia Artystyczna Jura oraz Fundacja "ELEMENTARZ" organizują konkurs na Najpiękniejszy Jurajski Latawiec 2018 roku. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ze Szkół Podstawowych (klasy od 1 do 8). W konkursie oceniane będą walory wizualne latawca oraz estetyka wykonania. Ważnym elementem latawca będzie detal kojarzony się z Jurą Krakowsko-Częstochowską, który należy wkomponować w powstałą pracę.

Prace należy składać do 15 listopada w Szkole Podstawowej w Łutowcu.

regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu: „Najpiękniejszy Jurajski Latawiec 2018 Roku” jest pracownia Artystyczna Jura oraz Fundacja „ELEMENTARZ”, określani w dalszej części regulaminu jako Organizator Konkursu.
2. Celem konkursu jest wyłonienie spośród złożonych prac, najpiękniejszego jurajskiego latawca oraz promowanie kreatywnego spędzania czasu.
3. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ze Szkół Podstawowych (klasy od 1 do 8).
4. Prace składane do konkursu mogą być wykonane wspólnie z osobą dorosłą.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.
6. Prace mogą być zrobione w dowolnym formacie i z dowolnych lekkich materiałów, które pozwolą na wzbicie się latawca do góry.
7. W konkursie oceniane będą walory wizualne latawca oraz estetyka wykonania. Ważnym elementem latawca będzie detal kojarzony się z Jurą Krakowsko-Częstochowską, który należy wkomponować w powstałą pracę.
8. Wykonane latawce należy składać wraz z kartą zgłoszeniową w Szkole Podstawowej w Łutowcu w następujących godzinach: od poniedziałku do piątku 15:00 – 18:00, w soboty i niedziele 12:00 – 18:00 oraz w Domu Kultury w Żarkach. Na karcie zgłoszeniowej należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres, nr telefonu, adres e-mail. Karta musi być trwale spięta z wykonanym latawcem. Nieopisane latawce nie będą oceniane.
9. Ostateczny termin składania prac wyznaczony jest na 15 listopada 2018 roku.
10. Wyniki konkursu zostaną podane dnia 19 listopada 2018 roku na stronie internetowej Fundacji Elementarz, stronie pracowni Artystyczna Jura (Facebook) oraz w lokalnej prasie. 11. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody w postaci literatury dziecięcej o tematyce przygodowej i przyrodniczej, rodzinnych gier planszowych i innej.
12. Przesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć i materiałów multimedialnych powstałych w trakcie trwania konkursu oraz podczas rozdania nagród.Powstałe materiały mogą być użyte do celów informacyjnych oraz promocyjnych w publikacjach tradycyjnych i elektronicznych oraz w serwisach społecznościowych.
13. W celu realizacji Konkursu i komunikacji o Konkursie konieczne jest przetwarzanie przez Organizatorów danych obejmujących: imię i nazwisko dziecka/rodzica uczestnika konkursu, numer telefonu podany na karcie zgłoszeniowej, adres e-mail, wiek dziecka oraz wizerunek dziecka. Konkurs NAJPIĘKNIEJSZY JURAJSKI LATAWIEC 2018 ROKU ma charakter publiczny i otwarty, a zgłoszenie prac do Konkursu jest dobrowolne i jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystywanie/przetwarzanie zgłoszonych danych osobowych ( dane będą: zbierane, przechowywane, zapisywane, przeglądane, udostępniane publicznie) m.in. w celu realizacji Konkursu /na podstawie art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art.6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celu realizacji Konkursu, Państwa dziecko nie będzie mogło wziąć w nim udziału. Jednocześnie informujmy, że zgłoszone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz przypominamy o tym, że macie Państwo prawo do: wglądu do nich, poprawienia lub żądania ich usunięcia oraz począwszy od 25 maja 2018 r. macie Państwo prawo do żądania dostępu do zgłoszonych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy się skontaktować z Organizatorem (np. wysyłając wiadomość e-mail na adres: artystycznajura@interia.pl).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *