zachmurzenie małe
15°
12°
sobota
Jest przetarg na rozbudowę drogi w Mzurowie
08 czerwca 2022 r. | 10:57
0

Gmina Niegowa ogłosiła przetarg na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 680024 s w miejscowości Mzurów wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego.

Roboty obejmują przebudowę i rozbudowę drogi na odcinku 656 m z oświetleniem ulicznym w tym:
- frezowanie nawierzchni gr 4 cm - 974,75 m2
- rozebranie podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm - 974,75 m2
- przesunięcie kabla telekomunikacyjnego poza krawędź jezdni -154,5 m
- założenie rur ochronnych PVC 75 mm - 45,5 m
- karczowanie gęstych krzaków z odwozem karpiny i gałęzi - 0,345 ha
- roboty ziemne (koryto pod jezdnię pobocza, rowy) z odwozem ziemi - 1269,45 m3
- krawężniki najazdowe na ławie betonowej - 74 m
- ścianki oporowe prefabrykowane L80x50x100 - 47 m
- korytka odwadniające muldowe 50x50x15 - 76 m
- korytka krakowskie w rowie przydrożnym - 253 m
- korytka polimerobetonowe 250x250 (wewnątrz) z rusztem żeliwnym - 11 m
- przepust fi 600 ze ściankami czołowymi - 12 m
- umocnienie skarp płytami betonowymi otworowymi 90x60x10 - 168 m2
- stabilizacja gruntu podłoża cementem gr 25 cm - 3729,8 m2
- podbudowa tłuczniowa gr 20 cm - 3729,8 m2
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr 7 cm - 3533 m2
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 5 cm - 3467 m2
- pobocza tłuczniowe gr 15 cm - 984 m2
- słupki do znaków drogowych - 17 szt.
- tablice znaków drogowych - 12 szt.
- tabliczki do znaków drogowych - 4 szt.
- tablice kierujące U-3e - 6 szt.
- linie krawędziowe - 79,31 m2
- słupy energetyczne wirowane E-10,5/4,3 - 3 szt.
- słupy energetyczne wirowane E-10,5/2,5 - 7 szt.
- przewody napowietrzne AsXSn 2x25 mm2 - 397 m
- oprawy oświetlenia ulicznego LED 39W - 13 szt.

Oferty można składać do 28 czerwca 2022 roku.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.