zachmurzenie umiarkowane
10°
poniedziałek
fotolia
Jest przetarg na modernizację wodociągu w Bliżycach, Sokolnikach i Trzebniowie
16 września 2022 r. | 09:41
0

Urząd Gminy Niegowa ogłosił przetarg na budowę, przebudowę - modernizację wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebniów.

Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i
Trzebniów wraz ze studniami wodomierzowymi, obejmująca w szczególności roboty:

Dla robót w m. Sokolniki (I)
przebudowę wodociągu wraz z przyłączami w ilości 102 Wodociąg należy wykonać metodą bezwykopową wzdłuż drogi jako przewiert horyzontalny . Przejścia poprzeczne w metodzie przewiertu płucząco wiercącego. Wodociąg wykonać z rur PE RC, armatura żeliwna. Przyłącze wody należy podłączyć do wodociągu źródłowego za pomocą nawiertki NWZ PE. Do odejścia należy zamontować zasuwę domową . Do budowy przyłącza wodnego należy zastosować rury ciśnieniowe PE100 SDR11 z atestem konstrukcyjnym. Połączenia oraz kolana wykonać za pomocą kształtki elektrooporowej. Na każdej posesji przewidziano zabudowę studni wodomierzowej. W studni wodomierzowej należy przewidzieć zabudowę zaworów odcinających, wodomierza klasy C z możliwością zdalnego odczytu oraz zawory antyskażeniowego typ EA. Z dokumentacji wynika mniejsza ilość przyłączy ale w związku z rozbudową mieszkaniową należy przyjąć do wyceny ww wartość -102 szt.

Dla robót w m. Bliżyce (II)
przebudowę wodociągu wraz z przyłączami w ilości 58 .Wodociąg należy wykonać metodą bezwykopową wzdłuż drogi jako przewiert horyzontalny .Przejścia poprzeczne w metodzie przewiertu płucząco wiercącego.
Wodociąg wykonać z rur PE RC, armatura żeliwna. Przyłącze wody należy podłączyć do wodociągu źródłowego za pomocą nawiertki NWZ PE. Do odejścia należy zamontować zasuwę domową . Do budowy przyłącza wodnego należy zastosować rury ciśnieniowe PE100 SDR11 z atestem konstrukcyjnym. Połączenia oraz kolana wykonać za pomocą kształtki elektrooporowej. Na każdej posesji przewidziano zabudowę studni wodomierzowej. W studni wodomierzowej należy przewidzieć zabudowę zaworów odcinających, wodomierza klasy C z możliwością zdalnego
odczytu oraz zawory antyskażeniowego typ EA.W ramach zadania planowany jest również remont ujęcia wody oraz
zbiornika, wraz z montażem zewnętrznych opraw oświetleniowych. Etap od węzła W16 do HP27, został już wykonany i nie jest objęty niniejszym zamówieniem. Z dokumentacji wynika mniejsza ilość przyłączy ale w związku z rozbudową mieszkaniową należy przyjąć do wyceny ww wartość -58 szt.

Dla robót w m.Trzebniów, ul. Kościelna (III)
budowę sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. nr 2148, 1841, 1842, 1885 przy ul. Kościelnej w Trzebniowie. W ramach inwestycji zrealizowany zostanie:
• wodociąg z rur PE 100 SDR11 o średnicy 110 mm i długości 95,05 m,
• przepięte zostaną do projektowanego wodociągu istniejące przyłączą w ilości.
Projektowany wodociąg należy połączyć z istnie¬jącą siecią z pomocą mufy elektrooporowej. Rury i kształtki łączone będą na drodze zgrzewania doczołowego oraz elektroporowego. Na odejściu od wodociągu, bezpośrednio za włączeniem, oraz na odejściach od wodociągu w miejscach docelowych przyłączy należy zamontować zasuwy odcinające kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina i gładkim przelotem: DN100 w punkcie K1 oraz DN40 w punktach: K2,K3,K4,K7,K8,K9.

Oferty można składać do 29 września.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.