pochmurnie
-3°
-5°
wtorek
fotolia
Gmina chce zmodernizować wodociągi w Bliżycach, Sokolnika i Trzebniowie
07 grudnia 2022 r. | 11:52
0

Urząd Gminy Niegowa ogłosił przetarg na budowę, przebudowę - modernizację wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebniów wraz ze studniami wodomierzowymi.

Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i
Trzebniów wraz ze studniami wodomierzowymi, obejmująca w szczególności roboty:

Dla robót w m. Sokolniki (I)
przebudowę wodociągu wraz z przyłączami w ilości 102 Wodociąg należy wykonać metodą bezwykopową wzdłuż drogi jako
przewiert horyzontalny . Przejścia poprzeczne w metodzie przewiertu płucząco wiercącego.
Wodociąg wykonać z rur PE RC, armatura żeliwna. Przyłącze wody należy podłączyć do wodociągu źródłowego za pomocą
nawiertki NWZ PE. Do odejścia należy zamontować zasuwę domową . Do budowy przyłącza wodnego należy zastosować
rury ciśnieniowe PE100 SDR11 z atestem konstrukcyjnym. Połączenia oraz kolana wykonać za pomocą kształtki
elektrooporowej. Na każdej posesji przewidziano zabudowę studni wodomierzowej. W studni wodomierzowej należy
przewidzieć zabudowę zaworów odcinających, wodomierza klasy C z możliwością zdalnego odczytu oraz zawory
antyskażeniowego typ EA.

Z dokumentacji wynika mniejsza ilość przyłączy ale w związku z rozbudową mieszkaniową należy przyjąć do wyceny ww
wartość -102 szt.

Dla robót w m. Bliżyce (II)
przebudowę wodociągu wraz z przyłączami w ilości 58 .Wodociąg należy wykonać metodą bezwykopową wzdłuż drogi jako
przewiert horyzontalny .Przejścia poprzeczne w metodzie przewiertu płucząco wiercącego.
Wodociąg wykonać z rur PE RC, armatura żeliwna. Przyłącze wody należy podłączyć do wodociągu źródłowego za pomocą
nawiertki NWZ PE. Do odejścia należy zamontować zasuwę domową . Do budowy przyłącza wodnego należy zastosować
rury ciśnieniowe PE100 SDR11 z atestem konstrukcyjnym. Połączenia oraz kolana wykonać za pomocą kształtki
elektrooporowej. Na każdej posesji przewidziano zabudowę studni wodomierzowej. W studni wodomierzowej
należy przewidzieć zabudowę zaworów odcinających, wodomierza klasy C z możliwością zdalnego
odczytu oraz zawory antyskażeniowego typ EA.W ramach zadania planowany jest również remont ujęcia wody oraz
zbiornika, wraz z montażem zewnętrznych opraw oświetleniowych, remont studni, wymiana komór studni głębinowych,
zakup i montaż wyposażenia studni . Etap od węzła W16 do HP27, został już wykonany i nie jest objęty niniejszym
zamówieniem. Zakres prac od HP27 oraz zasilanie studni należy wykonać zgodnie z rys. 4 i 10
Z dokumentacji wynika mniejsza ilość przyłączy ale w związku z rozbudową mieszkaniową należy przyjąć do wyceny ww
wartość -58 szt.

Zamawiający posiada pozwolenie wodno - prawne, zgodne z potrzebami na zabudowanie pomp . Parametry dla
poszczególnych działek zostały podane w SWZ
Wykonawca winien zaprojektować pompy z uwzględnieniem parametrów studni.
Rozdzielnice należy wykonać od podstaw.

Dla robót w m.Trzebniów, ul. Kościelna (III)
budowę sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. nr 2148, 1841, 1842, 1885 przy ul. Kościelnej w Trzebniowie. W ramach
inwestycji zrealizowany zostanie::
• wodociąg z rur PE 100 SDR11 o średnicy 110 mm i długości 95,05 m,
• przepięte zostaną do projektowanego wodociągu istniejące przyłącza
oraz remont ujęcia wody i zbiornika wody na dz.nr 2327 Projektowany wodociąg należy połączyć z istnie¬jącą siecią z
pomocą mufy elektrooporowej. Rury i kształtki łączone będą na drodze zgrzewania doczołowego oraz elektroporowego. Na
odejściu od wodociągu, bezpośrednio za włączeniem, oraz na odejściach od wodociągu w miejscach docelowych przyłączy
należy zamontować zasuwy odcinające kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina i gładkim
przelotem: DN100 w punkcie K1 oraz DN40 w punktach: K2,K3,K4,K7,K8,K9.

Oferty można składać do 20 grudnia.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *