zachmurzenie duże
-5°
-6°
środa
Chcą wybudować chodniki w Mirowie, Moczydle i Niegówce
27 sierpnia 2021 r. | 11:50
0

Urząd Gminy Niegowa poszukuje firmy, która zajmie się budową chodników w Mirowie, Moczydle i Niegówce.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających budowie chodnika ze zjazdami na posesje po jednej stronie drogi gminnej nr 680010S w miejscowości Mirów dług. 65,00 m i szerokości 1,40 m.
- roboty ziemne - koryto i rowek pod krawężniki z transportem na 4 km - 33,486 m3
- krawężniki betonowe 15x30 i najazdowe 15x22 - 65,00 m
- obrzeża betonowe 8x25 - 68 m
- ława betonowa z oporem - 6,235 m3
- podbudowa tłuczniowa gr 15 cm pod chodniki - 73,78 m2
- podbudowa tłuczniowa gr 20 cm pod zjazdy - 17,22 m2
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce cem.-piask. - 73,78 m2
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 kolorowej cm na podsypce cem.-piask. - 17,22 m2
- regulacja studni telekomunikacyjnych - 1 szt
- uzupełnienie szczeliny między krawężnikiem i jezdnią mieszanką mineralno-bitumiczną - 1,8 t.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr 680028S w miejscowości Moczydło na długości 118,00 m. i szerokości 1,50 m (bez krawężnika) wraz ze zjazdami do posesji:
- wykonanie koryta - 76,566 m3 z odwozem na 4 km
- ułożenie krawężników zwykłych 15x30 - 35,00 m
- ułożenie krawężników najazdowych 15x22 i przejściowych - 83,00m
- ułożenie obrzeży 8x25 cm - 119,50 m
- wykonanie ławy podkrawężnikowej betonowej - 11,813m3
- wykonanie chodnika z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej , podbudowie z mieszanki tłuczniowej gr. 15 cm i warstwie odcinającej z piasku gr 10 cm - 157,50m2
- wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej kolorowej gr 8 cm na podsypce cementowopiaskowej i podbudowie z mieszanki tłuczniowej gr. 20 cm i warstwie odcinajacej z piasku gr 10 cm - 19,50 m2 (tylko na szerokości chodnika)
- poszerzenie jezdni z kostki brukowej szarej gr.8 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 20 cm i warstwie odcinajacej z piasku gr 10 cm - 19,50 m2
- umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60*40*8 cm - 60,00 m2

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika ze zjazdami na posesje po jednej stronie drogi gminnej Nr 680009S w m. Niegówka dług. 292,00 m i szerokości jezdni 1,55 m:
- roboty ziemne - koryto, rowki pod krawężniki, wykopy pod ścianki oporowe z transportem na 4 km - 122,24 m3
- krawężniki betonowe 15x30 i najazdowe 15x22 - 223,00 m na ławie betonowej z oporem
- obrzeża betonowe 8x25 - 225 m
- ława betonowa z oporem - 21,225 m3
- podbudowa tłuczniowa gr 15 cm pod chodniki - 231,42 m2
- podbudowa tłuczniowa gr 20 cm pod zjazdy - 70,98m2
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce cem.-piask. - 231,42m2
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 kolorowej cm na podsypce cem.-piask. - 70,98m2
- ścianki oporowe z elementów żelbetowych typu L 80x50x50 - 28 m
- bariery chodnikowe U-11a ocynkowane i malowane proszkowo - 28 m
- regulacja pokryw studni kanałowych - 8 szt.
- regulacja studni telekomunikacyjnych - 3 szt-
- uzupełnienie szczeliny między krawężnikiem i krawędzią jezdni masą mineralno-bitumiczną - 5,568 t

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika ze zjazdami na posesje po jednej stronie drogi gminnej nr 680048S w miejscowości Mirów dług. 425,00 m i szerokości 1,5m z krawężnikiem najazdowym na styku nawierzchni asfaltowej oraz wydzielenie chodnika obrzeżem betonowym o grubości 8 cm. Ze względu na charakter inwestycji dla zakresu robót budowlanych będzie wykonanie odwodnienia nawierzchni drogi gminnej poprzez zabudowę studni chłonnych oraz wpustów ulicznych. Do zakresu robót budowlanych należy również wykonanie przebudowy ogrodzeń oraz wykonanie naprawy nawierzchni w pasie drogi gminnej oraz regulacja zasuw przyłączy wody zgodnie z dokumentacją projektową.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *