zachmurzenie małe
27°
26°
piątek
Będzie remontu drogi powiatowej na odcinku Niegowa – Postaszowice
03 czerwca 2022 r. | 11:19
0

Urząd Gminy Niegowa poinformował, że ruszyła procedura przetargowa na remont drogi powiatowej DP Nr 1014 S na długości 2 263,0 km na odcinku Niegowa - Postaszowice. PZD Myszków określił zakres prac, które m.in. obejmą roboty przygotowawcze, sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno –bitumicznych -warstwa wiążąca gr. 6 cm i ścieralna gr. 4 cm, ścinanie i utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym (tłuczeniem) i frezem z naw. asfaltobetonowej z dwukrotnym skropieniem emulsją i przesypaniem grysem 2-5 mmm, wykonanie przepustu pod zjazdem z rur o średnicy 40 cm - 6,0 m , oczyszczenie istniejącego rowu z namułu gr. 30 cm, regulacja pionowa włazów kanałowych i kratek ściekowych ulicznych , oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Czas realizacji inwestycji to 4 miesiące od dnia podpisania umowy. /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *