zachmurzenie duże
26°
25°
piątek
fotolia
Będzie przebudowa wodociągu w Gorzkowach, Ludwinowie i Mzurowie
04 marca 2022 r. | 11:29
0

Gmina Niegowa ogłosiła przetarg na budowę - przebudowę wodociągu w Gorzkowie Nowym, Gorzkowie Starym, Ludwinowie i Mzurowie.

Prace mają zakończyć się w 17 miesięcy po podpisaniu umowy. Oferty można składać do 17 marca 2022 roku.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Przedmiotem zamówienia jest budowa - przebudowa wodociągu w m. Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Ludwinów,
Mzurów, obejmująca:

Dla robót w m. Mzurów
a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na wykonanie robót, a następnie wykonanie prac budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowych wraz z przyłączami zakończonymi studniami wodomierzowymi, przebudowa istniejącej pompowni sieciowej oraz modernizację ujęcia wody w miejscowości Mzurów, Gmina Niegowa.
b) budowę / przebudowę sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowych i żeliwnych, wraz z przyłączami zakończonymi studniami wodomierzowymi oraz przebudowę rurociągu od ujęcia wody do istniejącego wodociągu.
c) modernizację ujęcia wody, obejmującą m.in. prace przy zagospodarowaniu terenu oraz zamontowanie monitoringu i alarmu
d) przebudowę pompowni sieciowej, w tym likwidacja istniejącej pompowni, budowę pompowni kontenerowej, podłączenie pompowni do sieci wodociągowej, wydzielenie i ogrodzenie terenu pompowni, utwardzenie nawierzchni, wykonanie zjazdu, chodników, wykonanie oświetlenia, wykonanie monitoringu i alarmu
e) Wykonanie prób i dezynfekcji

Dla robót w m. Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Ludwinów
a) przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogi gminnej i powiatowej
b) montaż hydrantów p.poż. DN80 podziemnych ze stopką
c) wykonanie prób i dezynfekcji
d) dostawę i zabudowę w studni żelbetowej fi1200 reduktora na sieci – 1 kpl (pozycja nie została uwzględniona w przedmiarze)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *