słabe opady śniegu
-1°
-2°
wtorek
W czwartek sesja budżetowa
22 grudnia 2017 r. | 08:22
0

W czwartek 28 grudnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której radni będą uchwalać budżet na 2018 rok.

Początek sesji o godz. 12:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXV sesji Rady Gminy Niegowa;
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
6. Interpelacje i wnioski Radnych;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Niegowa;
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Niegowa;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2017-2025;
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018;
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2018-2028;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powatowi Myszkowskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3806S w miejscowości Moczydło o długości 320 mb”;
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych;
16. Sprawy różne;
17. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Niegowa.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *