zachmurzenie małe
27°
26°
piątek
Nie wylewajcie ścieków na pola!
22 czerwca 2022 r. | 11:43
0

Urząd Gminy Niegowa przypomina, że zgodnie z art. 5 i 6 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U.2021 r. poz. 888 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XII/82/2019 Rady Gminy Niegowa 26 listopada 2019 r. z późn. zm. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegowa informuję, że:

- Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej, a w miejscowościach w których brak sieci kanalizacji sanitarnej, do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.

- Właściciele nieruchomości nieskanalizowanych mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) z częstotliwością wynikającą z parametrów szamba oraz ilości zużytej wody. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika, wynikający zwłaszcza z jego przepełnienia, oraz zapewnić ciągłość korzystania ze zbiornika. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane z częstotliwością wynikającą z ich instrukcji eksploatacji.

- Wykonawcą usługi wywozu nieczystości płynnych może być przedsiębiorca, który posiada zezwolenie Wójta Gminy Niegowa na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niegowa.

- Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Właściciel każdej nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania rachunków za wywóz ścieków przez okres 2 lat.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niegowa znajduje się tutaj: https://niegowa.bip.net.pl/?a=6716

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.

Informujemy, że umowy oraz rachunki za wywóz ścieków będą w najbliższym czasie kontrolowane.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *